Portfólia

Čo je portfólio?

Portfólio je súbor finančných investícií, ako sú akcie, dlhopisy, komodity, hotovosť a peňažné ekvivalenty vrátane uzavretých fondov a fondov obchodovaných na burze (ETF), rezidenčné a komerčné nehnuteľnosti, zlato, umelecké a starožitné predmety až po rizikovejšie aktíva ako kryptomeny. Investičné portfólio môže pomôcť rozšíriť majetok na dosiahnutie budúcich finančných cieľov, napríklad primeraného dôchodkového fondu. Základným predpokladom portfólia je, že investor kupujete investície, ktoré zvyšujú hodnotu, a tým zarába peniaze. Zároveň je zabezpečená ochrana kapitálu alebo majetku investora.

Naša spoločnosť vytvára pre klientov aktívne aj pasívne riadené portfólia rôzneho zamerania od konzervatívnych cez agresívne až špekulatívne portfólia.

Pre prvú bezplatnú konzultáciu nás neváhajte kontaktovať.

Facebook
LinkedIn