ETF & Akcie

Od roku 2018 sa venujeme aj tzv. 3. pilieru a to šetrením a investovaním finančných prostriedkov na dôchodok. A to najmä prostredníctvom ETF fondov a akcií, keďže táto možnosť sa nám oproti životným poistkám či podielovým fondom javí ako najlepšia.

 

Pre klientov zabezpečujeme služby:

Otvorenie ETF investičného účtu

Neustálu podporu a pomoc 24/7

Komplexné poradenstvo počas celej doby

Semináre, webináre a rôzne vzdelávacie školenia

Pomoc pri vytvorení ETF portfólia /výber ETFs/

ETF – EXCHANGE-TRADED FUND

ETF, resp. Exchange-Traded Fund (fond obchodovaný na burze) je investičný produkt, ktorý umožňuje investovať do širšieho portfólia akcií, dlhopisov, či iných tried aktív bez potreby kupovať každý titul jednotlivo. ETF majú právnu štruktúru investičného fondu a na burze sa chovajú ako akcie. Kúpou jednej akcie ETF tak získame podiel na celom portfóliu fondu.

Aj keď existujú aj aktívne riadené, ETF sú zväčša synonymom tzv. pasívneho investovania. To znamená, že investor, resp. manažér fondu nevyberá investície aktívnym prístupom podľa vlastného uváženia, ale ETF kopíruje presne stanovený index s presne stanovenými pravidlami, ktoré spoločnosti doň patria.

Exchange traded fund (ETF) je založený na pasívnom sledovaní vybraného trhového indexu. ETF je košom akcií alebo dlhopisov, ktorý kopíruje vývoj indexu, komodity alebo iného koša podobne ako podielový fond, ale s tým rozdielom, že je obchodovaný na regulovanom trhu – burze.

INVESTOVAŤ NA DÔCHODOK

Ako mnohí z Vás dobre viete v súčastnosti spoliehať sa len na štátny dôchodok nie je práve najlepšia voľba. Vek odchodu do dôchodku sa predlžuje a o niekoľko rokov nikto nevie s presnosťou povedať ako bude reálne dôchodkový systém vyzerať a aké vysoké dôchodky môžu ľudia očakávať.

Platí pravidlo čím skôr človek začne šetriť si na dôchodok aj sám, tým za dlhšie obdobie investovania môže získať viac. Veľa ľudí už začalo myslieť na to ako si začať setriť na dôchodok aj iným spôsobom. Či je to nákupom nehnuteľností, investovaním do podielových fondov, poistiek alebo iným spôsobom.

Indexové fondy sú jednou z možností ako investovať lacno a zároveň mať portfólio široko diverzifikované. Investovať do ETF je najlepšie pravidelnou frekvenciou vkladov a nákupov. Je lepšie investovať 50 – 100 eur pravidelne mesačne ako 600 či 1200 eur raz za rok. Keďže ETF fondy tiež rastú a klesajú podobne ako akcie – pravideným investovaním a nákupom diverzifikujeme a nakupujeme aj v čase poklesu aj v čase rastu, čím z dlhodobejšieho hľadiska získavame výnos.

VÝHODY INDEXOVÝCH FONDOV – ETF

Dnes už nie sú pochybnosti, že v prípade dlhodobého investičného horizontu majú indexové fondy ETF tie správne predpoklady investorom zarobiť výnos. Pasívne investovanie má oproti aktívne riadeným podielovým fondom, ktoré ponúkajú najmä banky nasledujúce výhody:

 

Extrémne nízke poplatky za správu

Bežne odplata za správu indexových fondov ETF nepresiahne 0,5% ročne. V porovnaní s klasickými podielovými fondmi, kde sa priebežný poplatok vie vyšplhať aj nad úroveň 2%, sú práve ETF niekoľkonásobne lacnejšie.

Likvidita

Aktíva obchodované na burze sa vo všeobecnosti vyznačujú dobrou dostupnosťou. Na regulovanom trhu sa stretáva masívna ponuka a dopyt, preto je nákup alebo predaj ETF finančných nástrojov záležitosťou minút, maximálne hodín. Pri podielových fondov to zvyčajne trvá až pár dní.

Široká diverzifikácia

ETF sú košom veľkého počtu akcií, dlhopisov alebo iných aktív. Ak napríklad nakúpite ETF, ktorý kopíruje index S&P 500, tak svoju investíciu rozdeľujete do viac ako 500 akcií najväčších akciových spoločností amerického trhu. Spolupodieľate sa teda na ich výnose a aj bez toho, aby ste vlastnili obrovský majetok.

Daň

Ak držíte cenné papiere obchodované na burze (v tomto prípade ETF) aspoň 1 rok, výnosy z nich sú od dane oslobodené. V prípade investovania v aktívne spravovaných podielových fondoch, ktorých podiely nie sú obchodované na burze, platíte zrážkovú daň z kapitálových výnosov (aktuálna sadzba 19%) alebo výnos uvádzate v daňovom priznaní.

Poplatky /vstupné, výstupné/

Pri podielových fondoch radovo od 1 do 3% pri ETF sú 0%, čiže pri nákupe či predaji naplatíte žiadny poplatok.
Čo sa týka životných poistiek tie už dlhodobejšie nedosahujú také výnosy ako iné finančné nástroje a produkty a ako pravdepodobne mnohí z Vás vedia ak by ste životné poistenie vypovedali, zrušili do 7 rokov od založenia nedostane spať ani len tie finančné prostriedky ktoré ste reálne vložili.

Mesačná investícia: 30 eur

Doba sporenia: 30 rokov
Výnos za rok: cca. 6%
Odhadovaná suma na konci sporenia: 20 580 eur

Mesačná investícia: 100 eur

Doba sporenia: 20 rokov
Výnos za rok: cca. 6%
Odhadovaná suma na konci sporenia: 45 100 eur

Mesačná investícia: 50 eur

Doba sporenia: 30 rokov
Výnos za rok: cca. 6%
Odhadovaná suma na konci sporenia: 48 300 eur

Mesačná investícia: 100 eur

Doba sporenia: 30 rokov
Výnos za rok: cca. 6%
Odhadovaná suma na konci sporenia: 96 700 eur

Facebook
LinkedIn