Investičné družstvo

Naše investičné družstvo vzniklo ako uzatvorený fond, resp.  menší spolok ľudí, ktorí sa rozhodli investovať do rôznych aktív spoločne. V priebehu času vznikol záujem našich ďalších klientov o vstup do tohto družstva. Preto sme sa rozhodli o presun pod prvé investičné družstvo, ktorého spoluvlastníkom je naša spoločnosť. Družstvo spĺňa všetky právne normy a zákony SR.

Každý jeden klient má svoju klientskú zónu na webstránke prvého investičného družstva, v ktorej vidí aktuálnu hodnotu svojej investície v rámci podielov a do ktorej sa môže kedykoľvek prihlásiť.

V prípade záujmu o investovanie prostredníctvom prvého investičného družstva nás neváhajte kontaktovať.

 Viac o prvom investičnom družstve sa dočítate na webe www.prveinvesticne.sk

Investičné družstvo investuje do:

ETF, akcií

Nehnuteľností

Zlata a striebra

Dražieb nehnuteľností a áut

Historických mincí a ich zbierok

Umeleckých diel a starožitností

Investičného alkoholu

Start up firiem a venture kapital

Výhodou spoločného investovanie je širšia diverzifikácia a možnosť nákupu drahších aktív, ktoré však prinášajú aj väčší zisk.

Ako príklad si môžeme uviesť historickú mincu, ktorá stojí 50.000 eur a o pár rokov dosiahne zhodnotenie cez 100.000 eur.

Je jednoduchšie 5 ľuďom dať po 10.000 eur alebo 25 po 2.000 eur ako jednému 50.000 eur. Takto však na zhodnotení 100 percent môže participovať viac ľudí súčastne a môžu nakúpiť dané aktívum, v našom prípade historickú mincu. Podobne je to pri kúpe investičných nehnuteľností, investičného alkoholu a rôznych iných aktív.

Výhody vstupu do družstva

 

  • možnosť investovať od 1000 eur /automaticky sa stávate členom družstva/
  • vstupný poplatok 0% /pri podielových fondoch v bankách 2-3%/
  • výstupný poplatok raz ročne zdarma
  • potenciál dosahovať nadpriemerné zhodnotenia

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky, alebo emailom, alebo nás navštívte osobne.

Kontaktujte nás.

Facebook
LinkedIn