Jando Investments Fund

Fond Jando Investments Fund vznikol v roku 2018 ako uzatvorený fond, resp. spolok ľudí, ktorí sa rozhodli investovať do rôznych aktív spoločne. V priebehu posledného roka vznikol záujem našich klientov o vstup do tohto fondu. Preto sme sa rohodli o presun fondu pod prvé investičné družstvo, ktorého spoluvlastníkom bude naša spoločnosť a to aby sme spĺňali všetky normy a zákony SR.

Každý jeden klient má svoju klientskú zónu na webstránke prvého investičného družstva, v ktorej vidí aktuálnu hodnotu svojej investície v rámci podielov a do ktorej sa môže kedykoľvek prihlásiť.

V prípade záujmu o investovanie do Jando Investments Fund prostredníctvom prvého investičného družstva nás neváhajte kontaktovať.

VSTUP OD 1000 eur

Vstup do Jando Investments Fund je možný už od čiastky 1000 eur.

HODNOTA FONDU

Podľa aktív prepočítaných na eurá je aktuálna hodnota 664.000 eur pričom od vzniku sa jeho hodnota zvýšila o 81% čo je v priemere 26% p.a.

CRYPTO PORTFÓLIO

Crypto portfólio fondu je odčlenené a má hodnotu cca 211.000 eur čo predstavuje 254% zhodnotenie za 3 roky.

Fond investuje do:

ETF, akcií

Nehnuteľností

Zlata a striebra

Dražieb nehnuteľností a áut

Historických mincí a ich zbierok

Umeleckých diel a starožitností

Investičného alkoholu

Start up firiem a venture kapital

Výhodou spoločného investovanie je širšia diverzifikácia a možnosť nákupu drahších aktív, ktoré však prinášajú aj väčší zisk.

Ako príklad si môžeme uviesť historickú mincu, ktorá stojí 50.000 eur a o pár rokov dosiahne zhodnotenie cez 100.000 eur.

Je jednoduchšie 5 ľuďom dať po 10.000 eur alebo 25 po 2.000 eur ako jednému 50.000 eur. Takto však na zhodnotení 100 percent môže participovať viac ľudí súčastne a môžu nakúpiť dané aktívum, v našom prípade historickú mincu. Podobne je to pri kúpe investičných nehnuteľností, investičného alkoholu a rôznych iných aktív.

Možnosti vstupu do Jando Investments Fund

Jando Investments Fund /full portfolio/

 

  • možnosť investovať od 1000 eur
  • vstupný poplatok 0% /pri podielových fondoch v bankách 2-3%/
  • výstupný poplatok raz ročne zdarma
  • potenciál dosahovať nadpriemerné zhodnotenia

Jando Investments Fund /crypto portfolio/

 

  • možnosť investovať od 10000 eur
  • managment fee 4% ročne z hodnoty portfolia /kvartálne 1%/
  • potenciál dosahovať desiatky percent ročne
  • kedykoľvek možnosť výberu finančných prostriedkov bezplatne

Pre klientov nad 20.000 eur taktiež vytvárame individuálne investičné portfóliá.

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky, alebo emailom, alebo navštívte osobne naše pobočky.

Kontaktujte nás.

Facebook
LinkedIn