Development

Naša developerská činnosť pri výstavbe rodinných a bytových domov zahŕňa celý rad činností a procesov zameraných na plánovanie, výstavbu a predaj rodinných a bytových domov. Naša spoločnosť sa špecializuje na komplexné developerské projekty. Poskytujeme kompletné služby od akvizície pozemkov až po odovzdanie kľúčov novým majiteľom.

Naša developerská činnosť sa skladá z týchto činností:

1. Príprava pozemkov:

 • Výber lokality: Identifikujeme a hodnotíme pozemky s vysokým potenciálom pre rezidenčnú výstavbu, zohľadňujúc blízkosť k infraštruktúre, doprave, školám a ďalším službám.
 • Nákup pozemkov: Zabezpečujeme právnu kontrolu a vyjednávanie pri nákupe pozemkov, vrátane preverovania vlastníckych práv, možných tiarch a iných právnych vád.
 • Prieskum a analýzy: Vykonávame geologické a geodetické prieskumy, aby sme zistili vhodnosť pozemkov pre výstavbu, pričom analyzujeme miestne stavebné predpisy.
2. Projektovanie a povolenia:
 • Urbanistické štúdie: Vypracujeme podrobné urbanistické štúdie, ktoré zohľadňujú celkový koncept a integráciu projektu do okolitého prostredia.
 • Architektonické návrhy: Spolupracujeme s renomovanými architektmi a projektantmi na vytvorení funkčných a esteticky príťažlivých návrhov projektov rodinných a bytových domov.
 • Získavanie povolení: Zabezpečujeme všetky potrebné územné a stavebné povolenia a súhlasy od príslušných úradov a inštitúcií.
3. Financovanie:
 • Kapitálové zdroje: Využívame kombináciu vlastných finančných zdrojov a externých investícií od našich investorov, vrátane bankových úverov.
 • Finančné plánovanie: Vytvárame detailné finančné plány a rozpočty, aby sme zabezpečili efektívne využitie všetkých finančných zdrojov, to znamená efektívne hospodárenie s nimi.
4. Výstavba:
 • Prípravné práce: Zahŕňa terénne úpravy, výkopové práce a prípravu základov, ako aj inštaláciu potrebnej infraštruktúry (voda, elektrina, plyn, kanalizácia).
 • Hrubá stavba: Realizujeme výstavbu konštrukčných prvkov domov, vrátane stien, striech a základov.
 • Dokončovacie práce: Dokončujeme vnútorné a vonkajšie úpravy, inštalujeme technické systémy (elektrina, kúrenie, voda) a zabezpečujeme kvalitné dokončovacie práce, čiže zhotovenie podláh, obkladov, omietok, fasád atď.
5. Odovzdanie a predaj:
 • Kolaudácia: Po dokončení výstavby získavame kolaudačné rozhodnutie, ktoré potvrdzuje, že domy spĺňajú všetky technické a právne normy.
 • Odovzdanie nehnuteľnosti: Organizujeme odovzdanie dokončených domov novým majiteľom, vrátane podpísania finálnych zmlúv a odovzdania kľúčov.

Naša spoločnosť sa zameriava na poskytovanie vysokokvalitných služieb a dodržiavanie najvyšších štandardov vo všetkých fázach developerskej činnosti. Našou prioritou je vytvárať hodnotné a trvalo udržateľné bývanie.

Všetky naše služby zabezpečujeme v spolupráci s našimi spoľahlivými obchodnými partnermi a subdodávateľmi, s ktorými máme dlhoročnú overenú spoluprácu, pričom vďaka našej súhre, resp. spolupráci sme schopní poskytovať tie najkvalitnejšie a najkomplexnejšie služby našim klientom.

Zvyšovanie hodnoty pozemok prípadovými štúdiami

V rámci svojej podnikateľskej činnosti špecializuje aj na zvyšovanie hodnoty pozemkov. Na základe našich skúseností a konkrétnych odborných postupov sme schopní zvýšiť hodnotu Vašich pozemkov, a tým napomôcť k ich predaju, alebo k lepšiemu novému využitiu. Ponúkame Vám profesionálne poradenstvo, v rámci ktorého pre Vás identifikujeme najvhodnejšie možnosti využitia pozemkov.

Klientom poskytujeme detailné analýzy, ktoré zahŕňajú štúdie, finančné analýzy a posúdenia možností využitia daných pozemkov. Tieto štúdie pomáhajú klientom pochopiť potenciál pozemkov v ich vlastníctve a rozhodnúť sa pre najvhodnejšiu možnosť ich využitia. Našim klientom vieme ponúknuť návrhy na realizáciu budúcich projektov, ktoré môžu prilákať potenciálnych záujemcov o ich kúpu a investorov.

Naši klienti nemajú žiadne starosti, všetko spravíme za nich. My koordinujeme procesy s miestnymi úradmi, čo zahŕňa prípravu a podávanie žiadostí, komunikáciu s regulátormi, dodávateľmi energií a riešenie prípadných komplikácií.

Naším cieľom je pomôcť našim klientom zvýšiť trhovú hodnotu ich pozemkov, či už ich plánujú predať, alebo využiť pre nové projekty.

Stavba domu bez starostí

Všetko vyriešime za Vás:

– overenie pozemku

– štúdia a kompletná projektová dokumentácia

– geodetické práce /výškopis, polohopis, umiestnenie stavby/

– územne a stavebné povolenie

– vybudovanie inžinierskych sietí /voda, elektrika, kanalizácia, plyn, žumpa, studňa/

– základová doska

– stavba domu /hrubá stavba, holodom, dom na kľúč/

– návrhy financovania /úvery, hypotéky, vlastné prostriedky/

– porealizačné zameranie stavby

– kolaudácia

Facebook
LinkedIn